אודות המפלגה

מי אנחנו?

אנחנו אזרחים טובים שאכפת להם. חשוב לנו איך מתנהלת מדינת ישראל, מבחינה ערכית ומבחינה מעשית. אנו רוצים שתהיה לנו מדינה שנשמח לחיות בה, לתרום לה, להיות גאים בהשתייכותנו ובמנהיגות שלנו.

הגרעין המייסד של 'צדק חברתי' אינם פוליטיקאים מקצועיים המפריחים סיסמאות לקראת בחירות, אלא אנשי שטח ופעילים שהנושא החברתי הוא דגלם שנים רבות. לכולם רקורד מוכח של עשייה למען מדינת רווחה של צדק חברתי, חופשית, מתקדמת, ובעלת ממשל תקין ומוכשר.

הצטרפו אלינו אנשי מעשה וחזון, בעלי ניסיון, בעלי ידע, שיודעים להעמיד תכנית חדשה וגם לבצע אותה.

כולנו שותפים בבניין מדינת ישראל, אנו אחראים לדמותה ולהתפתחותה.
מה שנעביר לילדינו ולדור הבא צריך להיות טוב יותר, אחרת מה זה אומר עלינו?

אתה ואת, מוזמנים בזאת להצטרף

למה צריך עוד מפלגה?

  1. די לנו במדיניות הפחדה וקיפאון – דרושה מפלגה שמביאה חזון ותקווה.
  2. מאסנו במושחתים ושומרי כסאות – דרושה מפלגה שיתנו בה אמון.
  3. הגיעה העת למפלגה עם תפיסת עולם פורצת דרך, ותכנית פעולה חדשה.
  4. דרושה מפלגה שתדבר על צדק חברתי לאזרח הקטן, בגובה העיניים.

מתוך מצע "צדק חברתי":

מפלגת צדק חברתי תפעל לחידוש הברית בין המדינה לאזרחיה, כך שהמדינה תשוב לראות את תפקידה במתן שירותים איכותיים ככל האפשר לתושבים, תדאג לצמצום פערים חברתיים, תטפל במוקדי הזנחה רבת שנים ותחזק את הגורמים הנושאים בנטל בניית הארץ והגנתה. כדי לאפשר צמצום העוני, וחיזוק מעמד הביניים, תדאג להגדיל את ה"עוגה" הכלכלית ע"י כלכלת צמיחה ברת קיימה, שמתבססת על הגדלת כח הקנייה של הציבור, שיפור הפריון, ועידוד ענפים יצרניים ומחוללי ערך כגון, הי-טק, תיירות, תעשיה וחקלאות מוטי ייצוא, אקדמיה מחקר ורפואה.

מפלגת צדק חברתי תקדם הנהגה בעלת תחושת שליחות ציבורית, מחויבת למטרותיה, קשובה לעמדות אזרחיה, פועלת במקצועיות ובראיה לטווח ארוך.

בנושאים מדיניים – ביטחוניים תבחן המפלגה כל מהלך על-פי תרומתו לשגשוגה ולביטחונה של מדינת ישראל, לאופייה על-פי עקרונות מגילת העצמאות, ולמעמדה בקרב משפחת העמים.