אומרים "לא לגזענות" – הפגנה עם העדה האתיופית בירושלים

אפריל 2012 – אומרים "לא לגזענות" – הפגנה עם העדה האתיופית בירושלים. תמיכה במאהל המחאה מול משרד ראש הממשלה.