אזרחים וותיקים

מתוך מצע המפלגה

האזרחים הוותיקים הם נכס חברתי מהמעלה הראשונה, ותרומתם להקמת המדינה, בנייתה ובטחונה – לא תסולא בפז.
המפלגה תפעל למען האזרחים הוותיקים, ניצולי השואה, הנכים, האוכלוסיה החלשה, כולל המיעוטים כדי לשפר מצבם בכל תחומי החיים, ולהחזרת כבודם ומעמדם.

המפלגה תיזום חקיקת חוקים ותקנות כדי להקל, לשפר ולהיטיב את תוחלת החיים במדינת ישראל,  ברשויות, בקהילה ובחברה.

קווי המצע

מפלגת צדק חברתי תפעל למען:

1. יועלו קצבת הזיקנה הבסיסית בתוספת קצבת השלמת הכנסה על-פי מיתווה וועדת ששינסקי (כ-5300 ₪ ליחיד וכ-7500 ₪ לזוג), ויוצמדו לעליית השכר במשק.

2. ידע כל אזרח ותיק שהגמלה שלו מובטחת.

3. הנהגת מדד סל קיום לאזרחים ותיקים שיביא בחשבון מרכיבים רלבנטיים לאזרחים הותיקים כגון: הגדלת מרכיבי הבריאות, הרפואה, התרופות והמכשור הרפואי, המזון ותוספי מזון וצרכים סיעודיים וצרכים אישיים כמו שיניים, משקפיים ומכשירי שמיעה. מדד סל הקיום צריך לכלול גם את מרכיב הדיור.

4. חוק רציפות זכויות על קרנות הפנסיה לכל סוגי העובדים.

5. פטור ממס על ריבית מחסכונות עד גובה סכום חסכונות של 300,000 ש"ח.

6. הקטנת עלות השתתפות עצמית עבור תרופות, רופאים מקצועיים, שירותים רפואיים, בדיקות וטפולים רפואיים, וטיפול שיניים חינם לאזרחים הותיקים.

7. תשלום קצבת שאירים לאלמנים כמו שמשלמים לאלמנות ללא אפליות.

8. הנהגת ביטוח רפואי וביטוח סיעודי קבוצתי לאזרחים ותיקים ולהארכת תוקף הפוליסות הקיימות.

9. הפחתת דמי הניהול המנוכים מכספי החסכונות בקרנות הפנסיה והתגמולים ולקבוע שיעור אחיד לדמי הניהול.

10. הכרה בהוצאות רפואיות לצורכי מס הכנסה.

11. הגדלת ההשתתפות בדיור מוגן ובניית מרכזי מגורים בתוך הקהילה לאוכלוסיה החלשה, תחת פיקוח ממשלתי הדוק על מוסדות אלו.

12. ביטול הגבלת אחזקת רכב למקבלי השלמת הכנסה.

אמנת זכויות וחוק יסוד לאזרחים הוותיקים, הנכים וניצולי השואה בישראל

  1. חקיקת חוק יסוד בדבר מעמד האזרחים הותיקים, הנכים וניצולי השואה בישראל. קביעה מפורשת בחוק כי בני אוכלוסיה זו זכאים וראויים לכבוד ולהערכה, על פועלם לביצור המדינה תוך הענקת זכויות מוחשיות כמפורט להלן.
  2. מיצוי זכויות פעיל חיוב בחוק רשויות ציבוריות, למתן מידע וזכויות אוטומטי, שמגיעים לזכאים מתוקף חוק או תקנות.
  3. הפעלת חוק סיעוד ממלכתי תוך קביעת זכויות סיעוד אוניברסליות ללא מבחני סיעוד משפילים. הרחבת והגדלת חוק סיעוד ממלכתי.
  4. התאמת מערכת הבריאות לאזרחים הותיקים– יצירת מערכת הולמת לאוכלוסיה זו, לנכים ולניצולי השואה, בקופות החולים תוך הבניית רפואה מתאימה לאנשים מבוגרים (גרונטולוגיה).
  5. יצירת סל הנחות לאזרחים הותיקים – יש לעדכן את סל ההנחות לאזרחים ותיקים, זאת, על ידי חידוש וריענון סל ההנחות לכל אזרחי ישראל.
  6. יצירת מסגרות לתעסוקת לאזרחים הותיקים – היות ורבים מהאזרחים הותיקים זקוקים להשלמת הכנסה, יש ליצור תנאים להעסקתם גם לאחר גיל הפרישה, ויש ליצור מסגרות מדינתיות בנדון.
  7. הקמת מועדונים חברתיים וצרכנים.

המטרה העיקרית

שינוי בתודעה הציבורית כלפי האזרחים הוותיקים והגמלאים.

נציגנו בכנסת יפעלו לטפל באוכלוסייה זו במתן עדיפות וטיפול מיוחד שיביא לשינוי בחייהם ובמסלול ההזדקנות שלהם בכבוד.