הפעילויות שלנו

אירוח אצל חסן אבו עליון, פעיל ברהט. 14.3.2018