אנשים עם מוגבלות

רקע

בדו"ח שפורסם על ידי נציבות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב 2017 עולים פערים גדולים בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות. מדברי הנציב עצמו :" בישראל 1.4 מליון אנשים עם מוגבלות, שהם כ 17% מכלל האוכלוסיה, 9% מקרב האוכלוסיה הבוגרת הם אנשים עם מוגבלות חמורה ו 13% הם אנשים עם מוגבלות מתונה. אנשים עם מוגבלות עובדים פחות, משכילים פחות, מרוויחים שכר נמוך יותר ומתקשים יותר לכסות את הוצאותיהם החודשיות. אנשים עם מוגבלות מדווחים לעיתים קרובות יותר על תחושת בדידות ועל היעדר חברים, ולשיעור גבוה יותר מהם אין על מי לסמוך בשעת מצוקה.

לתפיסתינו , הגורם המרכזי לפערים אלה הוא חסמים חברתיים ואפליה מובנית אשר מונעים מאנשים עם מוגבלות להשתתף השתתפות מלאה ופעילה בחיי היום יום ולממש את הפוטנציאל האנושי  הטמון בהם. אנשים עם מוגבלות עדיין מוצאים את עצמם בשולי החברה, הם נתקלים בהיעדר נגישות וחווים שירותים שלעיתים אינם מספקים. לכן נמנע מהם לעיתים קרובות לרכוש השכלה, להשתלב בשוק התעסוקה ולהיות חלק אינטגרלי מן החברה. פערים אלה פועלים באופן מצטבר, הואיל ואי רכישת השכלה משליכה על השתלבות בשוק התעסוקה ועל רמות ההכנסה."

מתוך מצב זה המפלגה תקדם מדיניות , תיזום חקיקת חוקים ותקנות ותקצה משאבים על מנת  להקל, לשפר ולהיטיב את חייהם ואיכות חייהם של אנשים עם מוגבלות  החיים במדינת ישראל,  וזאת בכדי להביא לשילובם המלא ברשויות, בקהילה ובחברה, כזכות ולא חסד.

קווי המצע

 1. בראש ובראשונה המפלגה תומכת במאבקם של ארגוני הנכים להעלאת קצבאותיהם לחיים המאפשרים חיים בכבוד. הסכום ייקבע בהתאמה אינדיבידואלית על-פי צרכיו ותנאיו של האדם עם המוגבלות, אך לא יפחת ממינימום של 5300 ש"ח לחודש נכון לינואר 2018, ויתעדכן על-פי עליית השכר הממוצע במשק.
 2. המפלגה תפעל לתיקונם של עיוותים בחקיקה ובתקנות הביטוח הלאומי העוסקים בקצבת השר"ם הלא מותאמת בשכר וזכויות העובדים הסיעודיים, הסכם הניידות המפלה בין מוגבלויות וגמלת הנכות גם לאנשים עם מוגבלות שהגיעו לגיל זיקנה.
 3. חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר חוקק עדיין לא הושלם. המפלגה תפעל להשלמת שני פרקים חסרים ומשמעותיים בחוק והם פרקי הדיור והסיוע האישי. פרק הדיור מטרתו לצמצם למינימום את הדיור בהוסטלים ובשולי החברה ולקדם פתרונות דיור בקהילה.   יש לעשות הכל, לרבות הגדלת משאבים על מנת ליצור מנגוני פיקוח שיוודאו שאין פגיעה וניצול של אנשים עם מוגבלות על ידי המסייעים והמטפלים בהם.
 1. מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות של אנשים עם מוגבלות וזכויות הילד, אך עדיין מקיימת ומקדמת חקיקה הנוגדת אמנות אלה ומפלה בין ילדים ובגירים עם מוגבלות. המפלגה תפעל להתאמת החוקים בהווה ובעתיד התואמת אמנות אלה.
 2. בסל הבריאות של מדינת ישראל ישנם חורים רבים , המפלים בין צרכים של ילדים ובגירים עם מוגבלות . התרופות, הטיפולים, הציוד הטכנולוגיות אינם מותאמים לצרכים של ילדים ואנשים עם מוגבלות – אלא מביאים למצבי אבסורד שבהם צריך להתאים את הילד או הבגיר למה שקיים בסל מה שלא בהכרח מתאים לו. המפלגה תקדם מדיניות והקצאת שירותים בהתאם לצרכים ולא תיוגים רפואיים, מה שיאפשר גם מענה לכאלה החולים במחלות נדירות ואינם מצליחים להיכנס לקריטריונים של  שום סיוע
 3. משפחות של אנשים עם מוגבלות עומדות בפני אתגרים כלכליים, תעסוקתיים, נפשיים ולוגיסטיים מורכבים במיוחד. המפלגה תקדם חקיקת חוק זכויות משפחות של אנשים עם מוגבלות אשר תכיר הן באחים הן בהורים , והן בתא המשפחתי בכללותו אשר תאפשר גם סיוע רפואי אם צריך , שיקום תעסוקתי להורים ותמיכה בחייהם ואיכות חייהם. בנושא זה יש גם לתת ביטוי ממשי לנתונים המראים על הקושי של משפחות בהעסקה מלאה של עובדים סיעודיים זרים למרות שהן זקוקות לסיוע כאוויר לנשימה ויש למצוא פתרונות יצירתיים כגון הכרה בבן משפחה כמטפל, עובדים ישראליים שהמשפחות לא חייבות לתת להם לינה או להיות המעסיקה שלהם, או עובד משותף לכמה משפחות ועוד.
 1. מתוך ההכרה שככל שהמפגש עם "השונה" קורה בגיל מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים לחברה פתוחה ושויוניות יותר, המפלגה תקדם חקיקה המביאה לשילובם של פעוטות עם מוגבלות במעונות תוך כדי הכשרה, הגדלה ופיקוח על הצוותים במעונות אלה.
 2. במערכת החינוך לצערינו ידרש תיקון לחקיקה שקרתה לא מזמן שצמצמה את האפשרות לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. המפלגה תפעל לתיקון חקיקה זו ותפעל לחקיקה שתביא להכלתם ושילובם במערכת החינוך בישראל. וזאת גם על ידי יעדים בתחום חינוך תלמידים עם מוגבלויות ויצירת תמריצים למסגרות החינוך לשילובם מתוך הכרה בפוטנציאל של שילוב זה ולא כראייה בו כנטל על בתי הספר וכגחמה של הורי הילדים עם המוגבלויות.
 3. קידום הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאנשים עם מוגבלות באמצעות השקעה ממשלתית בהתאמות הנדרשות של מוסדות החינוך האקדמיים. יצירת תמריצים לפתוח תוכניות לימודים המשלבות אנשים עם מוגבלות בתוכן.
 4. קידום התעסוקה השיויניות והמכבדת של אנשים עם מוגבלות וזאת בשלב הראשוני באמצעות תמריצים ותגמולים כגון הטבות במיסוי למעסיקים. צמצום הניצול של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בדמות "מפעלים מוגנים" והעברתם למסלולים של שכרי מינימום מותאמים.
 5. אכיפה וקידום הנגישות בכל המרחב הציבורי. אנשים עם מוגבלות מתקשים לקיים חיי פנאי בגלל שהמרחבים הציבוריים בכללותם ומרחבי הפנאי בפרט אינם נגישים ויש לפעול הן באמצעות אכיפה והן באמצעות הקצאת משאבים להנגשת המרחב הציבורי.

המטרה העיקרית

חיים בכבוד ובשיויון זכויות והזדמנויות מלא לאנשים עם מוגבלות מלידה ועד זיקנה ובני משפחותיהם , בכל תחומי החיים וזאת בתוך חברה ישראלית מכילה, נגישה ומשלבת .

מעבר לפעולה למען ועם אנשים עם מוגבלות נדרשות גם פעולות בתוך החברה הישראלית, שקשורות בעיקר לחינוך ויצירת סביבות חינוכיות משלבות ומכילות בין פעוטות וילדים עם מוגבלות לבין פעוטות וילדים ללא מוגבלות על מנת למגר דעות קדומות ולמנוע אפליה. היות ואת דעות המבוגרים קשה מאןד לשנות- יש להשקיע בעניין בדור העתיד!!