ראשית, תודה רבה על נכונותך לסייע למפלגה במאבק הבחירות ולאחריו!

ניתן לתרום כל סכום, עד לסכום מירבי של 11,500 ₪ בשנה הנוכחית (מוגדרת שנת בחירות)

על-פי הנחיות המחוקק ניתן לתרום רק על-ידי העברה בנקאית מחשבון אדם פרטי לחשבון המפלגה.

להלן פרטי החשבון אליו תבוצע ההעברה:

שם מוטב – מפלגת צדק חברתי

בנק – הפועלים

סניף מרכזי – 170

חשבון – 641142

מטרת ההעברה – אחר

פירוט מטרת ההעברה – תרומה לצדק חברתי

בסיום ההעברה שלח מייל עם הפרטים שלך (שם מלא, ת.ז., כתובת וטלפון), בצרוף העתק אישור התשלום, למייל officezedek@gmail.com

פרטי התרומה יפורסמו באתר האינטרנט של מבקר המדינה.

לבירורים: טלפון 0527561288 או במייל officezedek@gmail.com

בתודה ובהערכה,

יוני ספיר – יו"ר

הצהרת התורם

  • ידוע לי כי בכפוף להוראות חוג המפלגות סכום התרומה המרבי למשק בית הוא 11,500 ש"ח לשנה שהיא שנת בחירות.
  • הנני אזרח/ית ישראל וגילי מעל 18 שנים.
  • אני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני לא תרמנו בשנה זו סכום החורג מהמותר על פי חוק כולל תרומה זו.
  • אינני תורם בשם תאגיד או מטעמו.
  • ידוע לי ששמי כתורם יתפרסם באתר מבקר המדינה.
  • בתרומתי הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.