הפעילויות שלנו

הפגנה בירושלים למען הגדלת קצבאות אזרחים וותיקים ונכים ב-24.10.2018