הפגנה משותפת נגד יוקר המחיה, הדיור והדלק

מרץ 2011 – הפגנה משותפת נגד יוקר המחיה, הדיור, הדלק (ביחד עם הירוקים והעובדים הסוציאליים) בחיפה, מול וועידת הכינוס הכלכלי בבניין הקונגרסים עם שר האוצר שטייניץ.