בואו להיות חברים במפלגת "צדק חברתי"!

בקשת ההתפקדות למפלגת ״צדק חברתי״  כרוכה במילוי הפרטים להלן, ובתשלום דמי חבר.

לשאלות והבהרות אנו לשירותכם בדוא"ל officezedek@gmail.com או בטלפון 052-7561288.

הצהרת המתפקד

• אני מזדהה עם מטרות המפלגה, ואמלא אחר הוראות תקנון המפלגה.
• אינני חבר/ה במפלגה אחרת.
• לא הורשעתי בעבירה שיש בה קלון.
• הפרטים דלעיל נמסרו מתוך רצון ובהסכמה שיעשה בהם שימוש לענייני המפלגה בלבד, תוך שמירה על חוק הגנת הפרטיות.
• הנני מוכן/ה לשלם דמי חברות שנתיים, כפי שיוחלט מעת לעת ע"י מועצת המפלגה.

עם קבלת הפרטים ניצור עמך קשר להשלמת תהליך ההתפקדות.