ישראלי בת לי (אתי)

ילידת 1965, בת לי פעילה חברתית, מגשרת בעלת וותק ועשייה רבה בעירית רמלה במרכז לגישור ויישוב סכסוכים, פעילה בקרב קהילת אנשים עם מוגבלות (בעצמה עם 100% מוגבלות).  בת לי הייתה מתנדבת שנים רבות בשי"ל (שרות הייעוץ לאזרח). מעורה בהיבטים המשפטיים של ההתמודדות מול המוסדות להשגת זכויות של אוכלוסיות מוחלשות ובמיוחד אנשים עם מוגבלות. בת לי היא אם לשלושה ילדים וסבתא לחמישה.