כלכלה וחברה

אזרחים ותיקים

אזרחים ותיקים

לחיי רווחה כבוד ובטחון
קרא עוד

קצבת נכות

קצבת נכות

הגדלה עד 5,300 ש״ח
קרא עוד

שכר מינימום

שכר מינימום

יוגדל ויוצמד למדד
קרא עוד

מסגרות לגיל הרך

מסגרות לגיל הרך

הוזלה ופיקוח
קרא עוד

ביטוח סיעודי ומוסדות

ביטוח סיעודי ומוסדות

במימון ופיקוח המדינה
קרא עוד

עסקים קטנים

עסקים קטנים

עידוד וקידום
קרא עוד

לימודים אקדמאים

לימודים אקדמאים

סיוע לזכאים
קרא עוד

הוזלת מחירי הדיור לזכאים

הוזלת מחירי הדיור לזכאים

דיור במחיר שפוי
קרא עוד

משפט, אכיפה והוצאה לפועל

משפט, אכיפה והוצאה לפועל

תיקון מערכות יסודי
קרא עוד

דיור ציבורי

דיור ציבורי

הרחבה ועדכון קריטריונים
קרא עוד

איכות השלטון ומלחמה בשחיתות

איכות השלטון ומלחמה בשחיתות

פעולות חקיקה וחינוך
קרא עוד

שמירת נוף וטבע

שמירת נוף וטבע

הבטחת קיימות - תכנון ופיקוח
קרא עוד

מדינת ישראל זקוקה למהפך!

מדינת ישראל זקוקה למהפך. שינוי דרמטי בתחומי חיים רבים ומשמעותיים!
קודם לכל – בתפיסת הממשלה את תפקידה מול אזרחיה: בהכירה באחריות שאיננה ניתנת להפרטה לאיכות חיי כל תושביה, ובמחויבותה לספק היקף וטיב
שירותים באופן מיטבי ככל הניתן. וגם בכיוון ההפוך – בתפיסת האזרחים את מחויבותם וזיקתם למדינת ישראל, אחריותם לשגשוגה, ולהגנתה, ולשמירת החוק,
ערכי הטבע והמרחב הציבורי.
מדינת ישראל זקוקה למנהיגות שמקדמת סולם ערכים אחר: לא עוד חמדנות, צרכנות בלתי מרוסנת, "תפוס כפי יכולתך", "צמיחה" כחזות הכל, ניצול משאבים
בלתי מרוסן, האדרת "מצליחנים" והזנחת החלש, הסתה של מגזר אחד במשנהו ואדנות של "אתה בחרתנו".
אנו זקוקים למנהיגות ישרה ואמיצה, שתחזק את גוום של הנושאים בנטל הכלכלה, הביטחון, השרותים והתרבות, ואת הסולידריות שבין מגזרי החברה. הצמיחה
צריכה להתבטא בצמצום פערים, בבטחון הסוציאלי, ובתעסוקה ששכרה בצידה. וכן עלינו לשמור על ארץ ישראל, נופיה, משאביה הטבעיים, שכיות הטבע
והמורשת שלה, למעננו ולמען הדורות הבאים.