ביטוח סיעודי ומוסדות

המדינה צריכה לקחת אחריות על נושא הביטוח הסיעודי והקמת מערך הטיפול הסיעודי כפרויקט לאומי. על המדינה לוודא שהטיפול בהורים סיעודיים לא יגרום לקריסה כלכלית של ילדיהם, ולהיערך לכל המשמעויות הנובעות מהזדקנות האוכלוסייה בישראל.