דיור ציבורי

יש להגדיל את מאגר הדיור הציבורי בכ-2000 דירות מדי שנה, ולהקל בקריטריונים לזכאות. יש להשיב לתקציב הדיור הציבורי את הכספים ממכירת דירות המאגר שנלקחו ממנו בניגוד לחוק ע"י משרד האוצר. תמיכות משרד השיכון בדמי השכירות לזכאים צריכות לעבור התאמה למחירי השוק כדי שלא לפגוע אנושות בכושר ההישרדות ויכולת הקניה של הזכאים.