לימודים אקדמאיים

צעירים ששירתו בצבא או בשירות לאומי יקבלו (באופן יחסי על-פי אורך השרות ואופיו) כיסוי לעלויות לימודים גבוהים לתואר ראשון, או שווה ערך. עידוד נוסף ינתן ללימודים למקצועות נדרשים במשק.