מסגרות לגיל הרך

מחירי הגנים לגיל הרך אינם מאפשרים לזוגות צעירים להשתכר בכבוד ולבנות עתיד. הם מונעים מאלפי אמהות את האפשרות לצאת לעבודה. יש להחיל השתתפות המדינה בעלויות הגנים עד לכיסוי מלא על-פי קריטריונים. על המדינה להטיל פיקוח על הגנים החל מן המעונות לגיל הרך.