משפט, אכיפה והוצאה לפועל

יש צורך בקיצור משמעותי בהליכי המשפט. התארכות המשפטים פוגעת באמון הציבור במערכת, וגורמת עינויי דין. יש להגביר את יכולת האכיפה של בתי הדין על החלטותיהם. יש לערוך רוויזיה עמוקה במערך ההוצאה לפועל כדי למנוע ניפוח חובות על-ידי גורמים אינטרסנטיים, וזירוז הליכים.