עסקים קטנים

כלכלת המדינה נשענת במידה רבה מאד על העסקים הקטנים, ולמרות זאת, הם אינם זוכים להטבות ותשומת לב כמו חברות הענק והשכירים החזקים במשק. קודם כל יש לדאוג להשוואת התנאים, וכן עידוד והקלות בהקמת עסק ואחזקתו, ובמיוחד יש לדאוג להגנות בעת משבר וביטוח לעת פרישה.