קצבת נכות

קצבאות הנכים נשחקו באופן דרמטי בחמש עשרה שנים האחרונות. מאבק הנכים הניב תיקון קצבה מזערי שאינו מתקרב לענות על הצרכים. יש להגדיל את קצבאות הנכים עד לגובה של 5300 ₪ בחודש באופן פרוגרסיבי, ולהקל מאד ביכולתם להוסיף הכנסה על-ידי יציאה לעבודה (העלאת הדיסרגרד).