שמירת נוף וטבע

יש להגדיל את האכיפה והעונשין לעבריינים הפוגעים בנוף ובטבע. יש להפנות תקציבים גדולים לשיקום והנגשה של ערכי טבע ונוף, לרווחת התושבים ולהגדלת המשיכה לתיירות פנים וחוץ. יש לשפר את תכנון הבניה למגורים ולתעשייה כדי להבטיח קיימות ואיכות לאורך שנים.