מאבק נגד הטלת מע"מ על ירקות ופירות

יוני 2009 – מאבק נגד הטלת מע"מ על ירקות ופירות, מס שהיה מייקר את סל הצריכה דווקא לשכבות החזקות פחות כלכלית. המאבק הצליח – והגזירה בוטלה! בתמונה – השבתת שוק הכרמל.