מאבק נגד "חוק המרפסות" והשחיתות בוועדות התכנון והבניה

יוני 2010 – מאבק נגד "חוק המרפסות" והשחיתות בוועדות התכנון והבניה כדוגמת פרויקט מתחם "הולילנד" בירושלים.