הפעילויות שלנו

מאבק נגד ייקור המים והטלת "מס בצורת"

מאי 2010 – מאבק נגד ייקור המים והטלת "מס בצורת". המאבק הצליח, מס הבצורת בוטל.