ינואר 2013 – מגדל צדק מגיע לבית המשפט הגבוה לצדק בירושלים.

ההישג העיקרי של מפלגת צדק חברתי עד היום היה בג"צ נגד המדינה על אי יישום חוק הדיור הציבורי. זה היה שיאו של מאבק ציבורי שנמשך כארבע שנים.

אחרי שהגשנו את הבג"צ מיהרה מפלגת מר"צ להצטרף אליו.

בעקבות הצלחת הבג"צ, נאלצה המדינה להודיע שתתחיל למכור את הדירות במחיר מוזל לדיירים שגרו בהן עשרות שנים, והתחייבה לבנות דירות חדשות בכסף שיושג מהמחירה.

בחצי הראשון היא עמדה, ונמכרו מאז כ-עשרים אלף דירות. בחלק השני – לא עמדה, ובנתה עד כה מאות בודדות של דירות.

 

דיור ציבורי מחקר 2015

החלטת בית המשפט 1.7.13

הודעת עדכון מטעם המדינה – 12-1-14

עתירה לבית המשפט העליון