מזדהים עם מאבק הנכים!

2017 – מזדהים עם מאבק הנכים! תומכים בהתארגנות חדשה למנהיגות מבטיחה וגם מקיימת לציבור הנכים הכלליים.