"מחאת האוהלים"

2011 – "מחאת האוהלים" – השתתפות מלאה והקמת מאהלים בחיפה ובדרום נתניה. השתתפות בצוות הכנת הנושאים לדיון מול וועדת טרכטנברג.