"מחלתה ובעיקר מותה של אחותי, הפכו אותי למחוייב לחלוטין."

"אני המוציא לפועל של צוואתה של אחותי, למנוע תחלואה וסבל מאנשים נוספים ואעשה הכל כדי לנצח בזה."
יוני ספיר, יו"ר מפלגת צדק חברתי

לפני מספר שנים גילינו לחרדתנו, שאחותי האהובה חלתה בסרטן. היא התגוררה במגדל העמק, בסמיכות רבה למפעל סנו מגדל העמק, הלקוח השני של הקונדנסט בישראל. לא סכנה שהיינו מודעים אליה באותה העת. המצב הרפואי של אחותי התדרדר במהירות, היא הפכה בין לילה לנכה הנזקקת לקצבאות מהביטוח הלאומי. 
 
כאשר למדתי על אסדות הגז, התוודעתי לסכנות הקונדנסט והבנתי מהו הדבר הנורא שהיכה בנו. עבור אחותי זה כבר היה מאוחר מדי, ולאחר סבל בל ישוער, היא נפטרה בטרם עת. מחלתה, ובעיקר מותה, הפכו אותי למחוייב לחלוטין לצוואתה להילחם בהרעלה ההמונית הנובעת מהקמת אסדות הגז בקרבת החוף.