נותני ערבות

גיל-בנוזיליו יורם – 600,000 ₪

תורמים

הס יואב – 6000 ₪

גיל יוקי  – 10,000 ₪