הפעילויות שלנו

השתתפות במאבק הנכים והקשישים להעלאת הקצבאות. 31.5.2018