תיבת מסרים

תיבת מסרים

מפלגת צדק חברתי הוקמה על-ידי פעילים חברתיים כדי לעשות שינוי עמוק בחברה ובכלכלה הישראלית – למען מלחמה בעוני, מלחמה ביוקר המחיה, צמצום הפערים בחברה, שוויון אזרחי ומיגור הגזענות.

הדגלים אותם אנו מניפים היום:

חוק יסוד התקיימות בכבוד – אחריות המדינה לאזרחיה:

קצבאות הקשישים והנכים יועלו כך שסף ההתקיימות בכבוד לא יפחת מ-5300 ליחיד, ו- 7680 לזוג.

הדיור הציבורי יוגדל והקריטריונים לקבלתו יוקלו.

שכר המינימום יועלה, ו/או יוגדל מס הכנסה שלילי.

חינוך חינם בפיקוח מלא לגיל הרך.

פתרון מצוקת הדיור על-ידי הוזלת הקרקעות ואישור תכניות מתאר באזורים שהוזנחו.

שיקום מערך הבריאות, הסיעוד והרווחה – חזרה למדינת הרווחה!

בטחון המדינה תלוי בחוסן החברתי והכלכלי שלה. כוחנו יגדל והכלכלה תצמח, כאשר יותר מחלקי האוכלוסייה ישתתפו בעשייה ובתמורה מכל הטוב שמדינת ישראל יכולה להעניק לתושביה.