הרחקת אסדות הגז

מפלגת צדק חברתי תומכת במאבקם של עשרות רשויות מקומיות, ביחד עם שומרי הבית, עמותת צלול, מגמה ירוקה, מאבק 2020, מטה המאבק לבינוי שפוי ועוד – להרחקת אסדות הגז מריכוזי האוכלוסייה.

מאגרי גז התגלו במים הכלכליים של מדינת ישראל, במרחק של 90 ועד 120 ק״מ מהחוף הישראלי.

גז הינו אנרגיית מאובנים בדומה לפחם ונפט, ומשכך הוא מזהם מטבעו, הן בגזי חממה והן בחלקיקים ותרכובות אחרות אשר פליטתם גורמת לנזק בריאותי ומחלות, ביניהן מחלות לב, מחלות דרכי הריאה, וסרטן. נשים, ילדים ובני הגיל השלישי, פגיעים יותר מהזיהום הנוצר, מאשר האוכלוסייה הכללית.

מתווה הפיתוח לשדות הגז שנבחר ליישום, כולל, בנוסף לאסדת תמר שהוקמה מול אשדוד ואשקלון, מספר אסדות ענק לטיפול בגז בקרבת חופי ישראל, מישובי דור ונחשולים בצפון ועד נתניה בדרום. תשתית הפקת הגז כוללת בנוסף גם מערך צנרות מקשרות בים וביבשה ושני מתקני אחסון לקונדנסט (תוצר לוואי של תהליך הפקת הגז, שהוא סוג של דלק קל, בעל מאפיינים מסוכנים בזמן התנדפות ושפך). מתקנים אלה ממוקמים באתר חגית, בין בת שלמה ליוקנעם, ובאתר מט"ש מרץ בעמק חפר.

המתווה הנוכחי עלול לגרום בשנים הקרובות ליצירת ארבעה אזורים פטרוכימיים חדשים ולהגדלת התפוקה הפטרוכימית במפרץ חיפה באופן משמעותי, על כל הסיכונים המתלווים למפעלים מסוג זה, הן בעת תפעול שוטף ושגרתי והן בעיתות חירום ובשעת תקלות ואירועים חריגים.

מתווה פיתוח אסדות הגז בקרבת החוף מסוכן מאוד

מתוך בחינה מעמיקה של הנתונים הרלוונטיים על ידי מומחים מהשורה הראשונה מהארץ ומהעולם, עולה כי המתווה שנבחר מסכן את בריאות וחיי תושבי המדינה, איננו כלכלי למדינה, יהווה סכנה ביטחונית משמעותית ואף יגרום לזיהום אוויר חמור. בנוסף, הוא עלול לגרום לפגיעות באספקת מי השתייה וההשקייה, לפגיעה במי תהום, לפגיעה מתמשכת בים ובחופים, לפגיעה בביולוגיה הימית ולפגיעה בתיירות הפנים והחוץ.

מתווה פיתוח מתאים יותר, אשר הוצע על ידי שותפויות הדלק בעצמן בתחילת התהליך, ואשר ייושם במאגרי תנין וכריש כמו גם במאגרים רבים בעולם,  ממקם את האסדות מעל מאגרי הגז. מיקום האסדה על פי באר מונע את מרבית הסכנות הכרוכות במתווה של אסדות סמוכות חוף, ממזער את הסכנות שאינן נמנעות, ומשפר משמעותית את יכולתה של המדינה להגיב ולהגן על עצמה כאשר תתרחש התקלה.

במתווה של אסדה צפה מעל מאגר הגז, אין זיהום אוויר כבד בסמוך לחופים, אין צנרת המכילה חומרים מסוכנים, ואין צורך בהקמת מפעלים פטרוכימיים חדשים. בנוסף, במקרה של תקלה, יש שהות ארוכה יותר להכילה, זמן רב לפני שהשפעותיה הקשות יפגעו בחופי ישראל, כל זאת בניגוד למתווה של אסדות סמוכות חוף.

אין שום צורך והגיון לבצע את תהליך הזיקוק בקרבת החוף ובסמיכות לריכוזי אוכלוסייה, על אחת כמה וכמה כאשר החלק הארי של הגז המופק מיועד ליצוא. בפועל המתווה הנוכחי גורם לכך שצרכני גז בירדן ובמצרים יהנו מגז נקי, על חשבון זיהום ותחלואה מוגברת של תושבי ישראל.

מפלגת צדק חברתי שמה את בריאותם, חייהם וביטחונם של תושבי המדינה בראש סדר העדיפויות, ולכן תפעל ליישום מתווה פיתוח שדות הגז שהתגלו, ואלה שיתגלו בעתיד אם יתגלו, אך ורק על גבי אסדות צפות מעל מאגרי הגז, רחוק בלב ים.

מתווה שכזה יאפשר הגעת גז נקי בלבד לארץ מבלי לסכן את בריאות התושבים, וזאת למשך תקופת ביניים מספקת עד ליצירת תמהיל אנרגיה שחלק עיקרי ממנו יושתת על אנרגיות מתחדשות, בהתאם למגמה העולמית הגוברת בעצם ימים אלו, כתוצאה מההכרה בנזקי השימוש באנרגיית מאובנים.

מרחיקים את אסדות הגז