עוברים את אחוז החסימה!


איך אנחנו יודעים שצדק חברתי עוברת את אחוז החסימה?

צפו ביוני ספיר!