מעבר לשימוש באנרגיות מתחדשות

בישראל מתרחש מחדל קשה בכל הנוגע למעבר לאנרגיות מתחדשות. אפשר, ואפילו חייבים לעשות הרבה יותר.

להלן גרף המתאר את המחדל המתמשך, של פער בלתי נסבל, בין החלטות הממשלה והיישום בפועל של מעבר לאנרגיה מתחדשת.

הממשלה קובעת יעדים נמוכים מלכתחילה ולא עומדת גם בהם.

אנרגיות מתחדשות - החלטות ממשלה

מחדל מתמשך זה מוביל למצב העגום של ישראל, בו אנו מוצאים את עצמנו מפגרים אחרי כמעט כל מדינות ה- OECD בתחום זה.

ישראל חייבת להתעורר, שר האנרגיה בשנת 2019 חייב להבין שגז אינו אנרגיה מתחדשת ושאם כל העולם המתקדם יכול למצוא פתרונות אז גם ישראל יכולה וצריכה לעשות הרבה יותר בתחום זה.

על פי דו"ח שהכינו כלכלני בנק מורגן סטנלי, כבר היום ברוב הגדול של מדינות העולם זול יותר להפיק חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים, בעיקר מרוח ושמש. כתוצאה מכך מדינות רבות בעולם מצליחות לרשום הפחתה משמעותית בגזים המזהמים שהן פולטות מעבר להתחייבותן בהסכם פריז.

בישראל ברוכת השמש יש לאנרגיה סולארית יתרונות ברורים:

 • מחיר זול יותר לצרכן
 • מניעת זיהום ותחלואה
 • השתתפות במאמץ למניעת משבר האקלים הגולבלי
 • ביזור רחב של מקומות ייצור, כולל גגות פרטיים, אשר יאפשרו הכנסה פנויה גדולה יותר לכל בית שישתתף
 • הפחתת פוטנציאל לאסון בעקבות פיצוץ של תחנת כח (כתוצאה מתקלה או אירוע ביטחוני)
 • הפחתת תלות בחברות גז זרות
 • עידוד תעשיה וחדשנות ישראלית בתחום

מפלגת צדק חברתי מחויבת להשתמש בגז שהתגלה כפתרון ביניים בלבד, כאשר המטרה היא מעבר מהיר ככל הניתן למשק מבוסס על אנרגיות מתחדשות.

במקום להיגרר מאחור, יש בישראל את כל התנאים הדרושים להוביל את השוק העולמי.

להלן קווי היסוד של מפלגת צדק חברתי בנושא מעבר לאנרגיה מתחדשת:

 • הפעלת תוכנית חרום לאומית להפחתת פליטות גזי חממה בשיעור של 5% לפחות בכל שנה, החל משנת 2020 ולמשך 20 שנה.
 • בכל שנה, החל משנת 2020 ולמשך 10 שנים, מדינת ישראל תעמוד ביעד של לפחות 5% מעבר לאנרגיה מתחדשות, וזאת ממשק האנרגיה כולו ולא רק ממשק החשמל.
 • חקיקת חוק "מעבר לאנרגיה מתחדשת" המגדיר אבני דרך שנתיים ויעד מנחה לשימוש באנרגיה מתחדשת בהיקף של 60% עד לשנת 2030 ו- 90% עד 2050.
 • המעבר לאנרגיה מתחדשת יוגדר כפרויקט לאומי, הן בהגדרת תקציבים ותוכניות והן בהסברה לציבור.
 • תוקם יחידת ניטור עצמאית, במנותק מהלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויוקצו לה המשאבים הנדרשים כדי לבצע ניטור אמין ומדוייק של פליטות גזי חממה בכל שטחי מדינת ישראל ובכלל זה בתחום המים הכלכליים.
 • הממשלה תעודד, בעיקר ע"י הסרת חסמים, ניצול מקסימלי של גגות ושטחים פרטיים רלוונטיים למטרת יצור חשמל מאנרגיית השמש ושימושו ״אוף גריד״, לצריכה עצמית.
 • הממשלה, באמצעות חברת החשמל, תתחייב לרכוש חשמל המגיע מגגות של צרכנים/יצרנים פרטיים בתעריף שיקבע ע"י רשות החשמל לתקופה של למעלה מ-20 שנה.
 • רשות מקרקעי ישראל תיתן הקלות לדו-שימושיות, לשימוש נוסף בקרקע חקלאית, לעידוד הקמת מתקנים ליצור אנרגיה מתחדשת בקרקע, בנוסף לשימושה לחקלאות.
 • כל שטחי הגגות המתאימים לכך – במבנים בבעלות המדינה – ינוצלו לייצור חשמל ממקורות מתחדשים.
 • המדינה תעמיד ערבויות לרשויות מקומיות חלשות לצורך ייצור חשמל ממקורות מתחדשים על פני כל שטחי הגגות הציבוריים הרלוונטיים בתחומי הרשות המקומית.
 • הממשלה תעמיד ערבויות מדינה לבנקים, עבור מתן אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים, לצורך התקנת פאנלים סולאריים על גגות מבנים, חניות, דרכים וכו'.
 • הממשלה תעודד, ע"י הסרת חסמים מצד אחד והתחייבות לרכישת חשמל מצד שני, הקמת מתקנים לייצור חשמל ממקורות מתחדשים מעל מאגרי מים, חניונים ומגרשי חניה.
 • הממשלה תתמרץ את הציבור לעבור לרכבים חשמליים ע"י הפחתה משמעותית במס הקניה לרכבים אלו.
 • עד שנת 2030 כל התחבורה הציבורית (אוטובוסים, מוניות ורכבות) תופעל ע"י חשמל.
 • הממשלה תעודד, באמצעות רשות החדשנות, יזמויות לאנרגיה מתחדשת מתוך מטרה שאנו, כאומת הסטארט-אפ, נוביל את המהפיכה העולמית באנרגיה מתחדשת.
 • החלטת ממשלה 1403 מאפריל 2016 תעודכן בהתאם לסעיפים הנ"ל.
עוברים לאנרגיות מתחדשות